Mihail Decean Mărturiile unui naiv ...
"O apreciere individuală"

În replica dată la mărturiile domnului MIHAIL DECEAN apărute în ziarul ''Timişoara'', replică semnată Participanţii la Revoluţia Română (28 de semnături – unele descifrabile*, altele indescifrabile), se neagă contribuţia domnului Mihail Decean la evenimentele din decembrie '89, într-o manieră lapidară, vădit tendenţioasă şi lipsită de argumente.

În strădania noastră de a ne menţine în limitele obiectivităţii, trebuie să precizăm că domnul Mihail Decean – după cum limpede reiese din mărturiile lui – nu a intenţionat să diminueze meritele F.D.R., ca primă formaţiune politică ce s-a opus, în mod deschis, dictaturii ceauşiste. Afirmaţiile făcute de domnul Mihail Decean în legătură cu anumite persoane implicate în episodul ''Balconul Operei'' pot fi oricînd probate, atît prin mărturiile unor participanţi la evenimentele de atunci, cît şi printr-o seamă de înregistrări video.

Semnificativ ni se pare şi faptul că, în decembrie 1991, domnul Decean a primit din partea F.D.R. o delegaţie/împuternicire (număr de înregistrare 223) prin care a fost abilitat ca membru al Comisiei de votare 105 (pentru Referendumul naţional). Colegiul director al F.D.R. motivează astfel acordarea împuternicirii domnului Mihail Decean:

''Prezenta delegaţie se acordă ca o apreciere individuală pentru activitatea desfăşurată în timpul REVOLUŢIEI din DECEMBRIE 1989 sau după această perioadă pentru instaurarea democraţiei în România''.

Aşa stînd lucrurile, le sugerăm celor care au semnat replica amintită mai sus să ia legătura cu Colegiul director al F.D.R. Poate că, pînă la urmă, se va instaura şi în această chestiune consensul mult dorit…

 

Iosif COSTINAŞ

Timişoara, nr. 253, 31 decembrie 1991


*Semnăturile descifrabile aparţin următorilor tovarăşi perestriokişti (în ordinea listei originale) : Gabriel Marinescu, Ştefan Ivan, Croitoru Marian, Curiban Dumitru, Motica Radu, Văsui Victor, Jon Constantin, Florescu Viorel, Barta Alexandru, Balint Costel, Chiş Ioan, Bledea Vasile, Adela Săbăilă, Călin Eugeniu, Băbănaş Valerian, Preot Brânzeu, Săsăran Gruia, Chiş Liviu, Apetrei Liviu, Toma Ioan, Marian Dumitru, Curuţiu Ioan.